Đối với Nghệ sĩ Biểu diễn

Bạn có phải là một nữ tiếp viên bar, người làm trong lĩnh vực giải trí hoặc nghệ sĩ biểu diễn không? Tìm hiểu về quyền lợi lao động của bạn tại đây.

Đối với Nghệ
sĩ Biểu diễn

Bạn có phải là một nữ tiếp viên bar, người làm trong lĩnh vực giải trí hoặc nghệ sĩ biểu diễn không? Tìm hiểu về quyền lợi lao động của bạn tại đây.

Bạn đang gặp phải những vấn đề này không?

Điều Kiện Lao Động Bóc Lột

Are you in a sticky situation and unsure of the help you need? Call or text us to make an appointment, and find out how Project X can support you.

Bạn không nên phải trải qua bất kỳ hình thức lao động bắt buộc nào như nạn buôn người hoặc bị đe dọa. Bạn có quyền làm việc tự nguyện và không sợ bị bóc lột.

Quấy rối và tấn công

You may face situations where you’re at risk of sexual harassment or assault from
customers, supervisors, or coworkers due to the nature of the job, potentially exposing you to unwelcome advances and unsafe circumstances.

Bạn có quyền có một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Điều này bao gồm việc bảo vệ khỏi sự quấy rối hoặc lạm dụng về thể chất, tinh thần và tình dục. Người sử dụng lao động nên thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và phúc lợi cho bạn .

Quyền được bảo vệ bằng pháp lý

You may have uncertainties about whether the issues you have encountered warrant legal protection. You may also fear how law enforcement would handle your situation, be concerned about the cost of legal fees, or worry about potential victimization.

Bạn phải có cơ hội và được hỗ trợ đầy đủ để theo đuổi các hành động pháp lý trong trường hợp quyền của bạn bị xâm phạm cũng như tìm kiếm công lý mà không phải lo lắng về việc phải đối mặt với sự trả thù.

Bị kỳ thị từ xã hội

The profession of performing artiste or bar hostess can carry social stigma, resulting in discrimination and negative judgments from others. This, in turn, may affect your personal lives and overall mental wellbeing to some extent.

Bạn phải có quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho mọi nhu cầu về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần. Điều này bao gồm khả năng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nguồn lực để kiểm tra và sàng lọc thường xuyên.

Bạn đang gặp phải những vấn đề này không?

Điều Kiện Lao Động Bóc Lột

Are you in a sticky situation and unsure of the help you need? Call or text us to make an appointment, and find out how Project X can support you.

Bạn không nên phải trải qua bất kỳ hình thức lao động bắt buộc nào như nạn buôn người hoặc bị đe dọa. Bạn có quyền làm việc tự nguyện và không sợ bị bóc lột.

Quấy rối và tấn công

You may face situations where you’re at risk of sexual harassment or assault from
customers, supervisors, or coworkers due to the nature of the job, potentially exposing you to unwelcome advances and unsafe circumstances.

Bạn có quyền có một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Điều này bao gồm việc bảo vệ khỏi sự quấy rối hoặc lạm dụng về thể chất, tinh thần và tình dục. Người sử dụng lao động nên thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và phúc lợi cho bạn .

Quyền được bảo vệ bằng pháp lý

You may have uncertainties about whether the issues you have encountered warrant legal protection. You may also fear how law enforcement would handle your situation, be concerned about the cost of legal fees, or worry about potential victimization.

Bạn phải có cơ hội và được hỗ trợ đầy đủ để theo đuổi các hành động pháp lý trong trường hợp quyền của bạn bị xâm phạm cũng như tìm kiếm công lý mà không phải lo lắng về việc phải đối mặt với sự trả thù.

Bị kỳ thị từ xã hội

The profession of performing artiste or bar hostess can carry social stigma, resulting in discrimination and negative judgments from others. This, in turn, may affect your personal lives and overall mental wellbeing to some extent.

Bạn phải có quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho mọi nhu cầu về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần. Điều này bao gồm khả năng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nguồn lực để kiểm tra và sàng lọc thường xuyên.

Bạn đang gặp phải những vấn đề này không?

Điều Kiện Lao Động Bóc Lột

Are you in a sticky situation and unsure of the help you need? Call or text us to make an appointment, and find out how Project X can support you.

Bạn không nên phải trải qua bất kỳ hình thức lao động bắt buộc nào như nạn buôn người hoặc bị đe dọa. Bạn có quyền làm việc tự nguyện và không sợ bị bóc lột.

Quấy rối và tấn công

You may face situations where you’re at risk of sexual harassment or assault from
customers, supervisors, or coworkers due to the nature of the job, potentially exposing you to unwelcome advances and unsafe circumstances.

Bạn có quyền có một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Điều này bao gồm việc bảo vệ khỏi sự quấy rối hoặc lạm dụng về thể chất, tinh thần và tình dục. Người sử dụng lao động nên thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và phúc lợi cho bạn .

Quyền được bảo vệ bằng pháp lý

You may have uncertainties about whether the issues you have encountered warrant legal protection. You may also fear how law enforcement would handle your situation, be concerned about the cost of legal fees, or worry about potential victimization.

Bạn phải có cơ hội và được hỗ trợ đầy đủ để theo đuổi các hành động pháp lý trong trường hợp quyền của bạn bị xâm phạm cũng như tìm kiếm công lý mà không phải lo lắng về việc phải đối mặt với sự trả thù.

Bị kỳ thị từ xã hội

The profession of performing artiste or bar hostess can carry social stigma, resulting in discrimination and negative judgments from others. This, in turn, may affect your personal lives and overall mental wellbeing to some extent.

Bạn phải có quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho mọi nhu cầu về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần. Điều này bao gồm khả năng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nguồn lực để kiểm tra và sàng lọc thường xuyên.

Tại sao bạn nên báo cáo?

Chúng tôi hiểu để báo cáo những vấn đề bạn đang gặp phải có thể là thách thức, đặc biệt nếu có lo ngại bị trả thù hoặc lo sợ hậu quả tiêu cực về sau. Đây là nơi Project X có thể can thiệp để cung cấp một môi trường hỗ trợ và các nguồn lực pháp lý nhằm đảm bảo rằng bạn cảm thấy được trao quyền và cảm thấy an toàn khi trình bày mối quan ngại của mình.

Tại sao bạn nên báo cáo?

Chúng tôi hiểu để báo cáo những vấn đề bạn đang gặp phải có thể là thách thức, đặc biệt nếu có lo ngại bị trả thù hoặc lo sợ hậu quả tiêu cực về sau. Đây là nơi Project X có thể can thiệp để cung cấp một môi trường hỗ trợ và các nguồn lực pháp lý nhằm đảm bảo rằng bạn cảm thấy được trao quyền và cảm thấy an toàn khi trình bày mối quan ngại của mình.

How can Project X help me?

QUẢN LÝ HỒ SƠ

Nếu bạn có một vấn đề cụ thể

Nếu bạn muốn chúng tôi hỗ trợ kết nối với các nguồn lực và/hoặc theo dõi, chúng tôi có thể giúp quản lý trường hợp của bạn.

Chúng tôi cung cấp cả lời khuyên thiết thực cũng như hỗ trợ về mặt tinh thần thông qua quản lý trường hợp của chúng tôi. Bằng cách thông báo cho chúng tôi các loại vấn đề bạn gặp phải, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn. Dưới đây là tổng quan về quy trình quản lý trường hợp của chúng tôi như thế nào:

Group 1059
BƯỚC 01
Tìm hiểu sự thật
Chúng ta hiểu ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe khi bạn xử lý trải nghiệm của mình.
Group 1060
BƯỚC 02
Khuyên bảo
Chúng tôi cho bạn biết các lựa chọn của bạn trong tương lai để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách bạn muốn tiếp tục.

Group 1061
BƯỚC 03
Nộp hồ sơ vụ án
Chúng tôi ghi lại trường hợp này để dễ theo dõi và phân tích dữ liệu cũng như theo dõi các xu hướng, đồng thời chuẩn bị thư để hỗ trợ.
Group 1062
BƯỚC 04
Hãy hành động
Nếu người lao động muốn hành động, chúng tôi kết nối họ với luật sư hoặc cố vấn đối tác, tùy theo yêu cầu của họ. Đôi khi chúng tôi giúp hòa giải các cuộc đàm phán với người quản lý nhà chứa hoặc khách hàng. Nếu cần, chúng tôi giúp họ nộp báo cáo cho cảnh sát.
Group 1063
BƯỚC 05
Ủng hộ
Chúng tôi đồng hành và hỗ trợ người lao động trong mọi thủ tục tố tụng sau này.


QUẢN LÝ HỒ SƠ

Nếu bạn có một vấn đề cụ thể

Nếu bạn muốn chúng tôi hỗ trợ kết nối với các nguồn lực và/hoặc theo dõi, chúng tôi có thể giúp quản lý trường hợp của bạn.

Chúng tôi cung cấp cả lời khuyên thiết thực cũng như hỗ trợ về mặt tinh thần thông qua quản lý trường hợp của chúng tôi. Bằng cách thông báo cho chúng tôi các loại vấn đề bạn gặp phải, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn. Dưới đây là tổng quan về quy trình quản lý trường hợp của chúng tôi như thế nào:

01
02
Group 1059
Step 01
Fact Finding
We get the who, what, where, when, why and how. During this interview, we provide a listening ear as you process your experiences.
Group 1060
Step 02
Advice
We let you know your options moving forward so that they can make informed decisions about how you want to continue.
Group 1061
Step 03
File The Case
We document the case for ease of follow up and to analyse the data and monitor trends, to be better prepared to render assistance.
Group 1062
Step 04
Taking Action
If the worker wants to take action, we connect them to partner lawyers or counsellors, depending on what they require. Sometimes we help to mediate negotiations with brothel managers or customers. If need be, we help them to file a police report.
Group 1063
Step 05
Support
We accompany and support the worker in any follower proceedings.
Group 1059
BƯỚC 01
Tìm hiểu sự thật
Chúng ta hiểu ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe khi bạn xử lý trải nghiệm của mình.Group 1060
BƯỚC 02
Khuyên bảo
Chúng tôi cho bạn biết các lựa chọn của bạn trong tương lai để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách bạn muốn tiếp tục.Group 1061
BƯỚC 03
Nộp hồ sơ vụ án
Chúng tôi ghi lại trường hợp này để dễ theo dõi và phân tích dữ liệu cũng như theo dõi các xu hướng, đồng thời chuẩn bị thư để hỗ trợ.Group 1062
BƯỚC 04
Hãy hành động
Nếu người lao động muốn hành động, chúng tôi kết nối họ với luật sư hoặc cố vấn đối tác, tùy theo yêu cầu của họ. Đôi khi chúng tôi giúp hòa giải các cuộc đàm phán với người quản lý nhà chứa hoặc khách hàng. Nếu cần, chúng tôi giúp họ nộp báo cáo cho cảnh sát.
Group 1063
BƯỚC 05
Ủng hộ
Chúng tôi đồng hành và hỗ trợ người lao động trong mọi thủ tục tố tụng sau này.

Group 1059
BƯỚC 01
Tìm hiểu sự thật
Chúng ta hiểu ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe khi bạn xử lý trải nghiệm của mình.Group 1060
BƯỚC 02
Khuyên bảo
Chúng tôi cho bạn biết các lựa chọn của bạn trong tương lai để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách bạn muốn tiếp tục.Group 1061
BƯỚC 03
Nộp hồ sơ vụ án
Chúng tôi ghi lại trường hợp này để dễ theo dõi và phân tích dữ liệu cũng như theo dõi các xu hướng, đồng thời chuẩn bị thư để hỗ trợ.Group 1062
BƯỚC 04
Hãy hành động
Nếu người lao động muốn hành động, chúng tôi kết nối họ với luật sư hoặc cố vấn đối tác, tùy theo yêu cầu của họ. Đôi khi chúng tôi giúp hòa giải các cuộc đàm phán với người quản lý nhà chứa hoặc khách hàng. Nếu cần, chúng tôi giúp họ nộp báo cáo cho cảnh sát.
Group 1063
BƯỚC 05
Ủng hộ
Chúng tôi đồng hành và hỗ trợ người lao động trong mọi thủ tục tố tụng sau này.

Kết nối với luật sư

Kết nối với văn phòng dịch vụ xã hội

Viết thư kháng cáo hoặc làm rõ

Nộp báo cáo của cảnh sát

Hòa giải

Phát cảnh báo về kẻ lạm dụng

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi hoặc có thể hỏi bất kì câu hỏi nào

Gửi thư cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

+65 9060 9906

Dùng app Telegram

@projectx_sg

Thời gian hoạt động

01:00pm – 09:00pm

Kết nối với luật sư

Kết nối với văn phòng dịch vụ xã hội

Viết thư kháng cáo hoặc làm rõ

Nộp báo cáo của cảnh sát

Hòa giải

Phát cảnh báo về kẻ lạm dụng

Tuyên bố ẩn danh, bảo mật và quyền riêng tư

Thông tin được chia sẻ thông qua Dự án X và nhân viên/thành viên của nó là bí mật, đặc quyền và không thể sử dụng, xuất bản hoặc phân phối mà không có sự cho phép của bạn. Điều này cũng bao gồm các tương tác từ xa/ảo qua các nền tảng trực tuyến hoặc di động như Instagram, Twitter, Telegram, Locanto, hoặc qua điện thoại. Bất kỳ lịch hẹn, cuộc hẹn, ghi chú về công việc cũng như tình trạng sức khỏe tình dục sẽ được giữ riêng tư. Sự bảo mật của khách hàng sẽ được bảo quản trừ khi có sự cho phép bằng văn bản để công bố bất kỳ thông tin cụ thể nào về bạn hoặc đối với bất kỳ cơ quan nào bạn mong muốn.

Trong trường hợp Dự án X phải tham khảo với các nguồn bên ngoài, không có thông tin có tính xác định về cá nhân sẽ được sử dụng để thảo luận. Các cá nhân hoặc cơ quan mà các trường hợp được thảo luận đều bị ràng buộc pháp lý để bảo quản thông tin bí mật.

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi hoặc có thể hỏi bất kì câu hỏi nào

Gửi thư cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

+65 9060 9906

Dùng app Telegram

@projectx_sg

Thời gian hoạt động

01:00pm – 09:00pm

Tuyên bố ẩn danh, bảo mật và quyền riêng tư

Thông tin được chia sẻ thông qua Dự án X và nhân viên/thành viên của nó là bí mật, đặc quyền và không thể sử dụng, xuất bản hoặc phân phối mà không có sự cho phép của bạn. Điều này cũng bao gồm các tương tác từ xa/ảo qua các nền tảng trực tuyến hoặc di động như Instagram, Twitter, Telegram, Locanto, hoặc qua điện thoại. Bất kỳ lịch hẹn, cuộc hẹn, ghi chú về công việc cũng như tình trạng sức khỏe tình dục sẽ được giữ riêng tư. Sự bảo mật của khách hàng sẽ được bảo quản trừ khi có sự cho phép bằng văn bản để công bố bất kỳ thông tin cụ thể nào về bạn hoặc đối với bất kỳ cơ quan nào bạn mong muốn.

Trong trường hợp Dự án X phải tham khảo với các nguồn bên ngoài, không có thông tin có tính xác định về cá nhân sẽ được sử dụng để thảo luận. Các cá nhân hoặc cơ quan mà các trường hợp được thảo luận đều bị ràng buộc pháp lý để bảo quản thông tin bí mật.

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi hoặc có thể hỏi bất kì câu hỏi nào

Gửi thư cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi

+65 9060 9906

Dùng app Telegram

@projectx_sg

Thời gian hoạt động

01:00pm – 09:00pm

story-safe-150x150-viet

Tuyên bố ẩn danh, bảo mật và quyền riêng tư

Thông tin được chia sẻ thông qua Dự án X và nhân viên/thành viên của nó là bí mật, đặc quyền và không thể sử dụng, xuất bản hoặc phân phối mà không có sự cho phép của bạn. Điều này cũng bao gồm các tương tác từ xa/ảo qua các nền tảng trực tuyến hoặc di động như Instagram, Twitter, Telegram, Locanto, hoặc qua điện thoại. Bất kỳ lịch hẹn, cuộc hẹn, ghi chú về công việc cũng như tình trạng sức khỏe tình dục sẽ được giữ riêng tư. Sự bảo mật của khách hàng sẽ được bảo quản trừ khi có sự cho phép bằng văn bản để công bố bất kỳ thông tin cụ thể nào về bạn hoặc đối với bất kỳ cơ quan nào bạn mong muốn.

Trong trường hợp Dự án X phải tham khảo với các nguồn bên ngoài, không có thông tin có tính xác định về cá nhân sẽ được sử dụng để thảo luận. Các cá nhân hoặc cơ quan mà các trường hợp được thảo luận đều bị ràng buộc pháp lý để bảo quản thông tin bí mật.

Abuse

Alert

Are you in a crisis & need immediate assistance? Do you need someone to talk to? Project X is here & we can help.
Call our Helpline at +65 9060 9906

Visit Get Help page to learn more

Vanessa Ho

Executive Director | [email protected]

Executive Director
[email protected]

Vanessa has been full-time with Project X since 2011, and as a result, has had many opportunities to meet and connect with sex workers in Singapore and around the world. Under her leadership, the organisation has grown from a small group of volunteers to one where there are three paid staff and a team of over 60 volunteers. Correspondingly, she has increased the annual operating budget of the organization five times, and is now recognized as the leading organization that empowers and assists women in the sex industry.

Vanessa has written and spoken extensively about sex work, human trafficking, rape culture, and LGBTQ rights in Singapore. She believes that if people can speak about sex, gender and sexuality in open and in non-judgmental ways, society will become a safer place for everyone.

Vanessa holds a Bachelor’s Degree in Economics from the University of Warwick, and a Masters Degree in Gender, Society and Representation from University College London.